Inleiding / uitgangspunten van de verslaggeving

Inleiding

Dit jaardocument gaat over het verslagjaar 2018 van Stichting Zorggroep Drenthe Holding te Assen en wordt in dit segment geschreven. Onder de paraplu van Stichting Zorggroep Drenthe Holding vallen 4 stichtingen, te weten:

  • Stichting Zorggroep Drenthe
  • Stichting Zorggroep Drenthe Thuis
  • Stichting Zorg aan Huis Groningen
  • Stichting Zorg aan Huis Friesland

Wij profileren ons onder de naam Zorggroep Drenthe. Onze merknaam is een sterk merk geworden. De afgelopen jaren is de bekendheid van Zorggroep Drenthe met 20% gestegen. Wij hebben 8 locaties waar verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg wordt geboden. Ook beschikken verschillende locaties over huurappartementen waar ouderen zelfstandig wonen met zorg dichtbij. De zorgverlening die Zorggroep Drenthe thuis biedt staat goed bekend bij de doelgroep. Zorggroep Drenthe legt de focus op mooi wonen, een hoog welzijnsniveau en kwalitatief goede zorg- en dienstverlening. Cliënten voelen zich thuis, of ze nu in onze woonzorgcentra wonen of hulp krijgen van Zorggroep Drenthe in de thuissituatie. Met de komst van de nieuwe Raad van Bestuur wordt naast de aspecten wonen en welzijn het aspect zorg verder uitgebouwd om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en het zorgaanbod te verbreden.

Het jaardocument gaat over het boekjaar 2018 en is opgesteld op grond van de Regeling Verslaggeving WTZi. De economische, milieu en sociale aspecten van de organisatie zijn terug te vinden in dit jaarverslag.

De jaarrekening omvat de organisatie Stichting Zorggroep Drenthe Holding. Het jaarverslag zal een overzicht geven van de behaalde doelstellingen. Deze doelstellingen zijn afgeleid van het
 strategisch meerjarenbeleid Zorggroep Drenthe 2016-2020, opgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
 

Wij hopen dat het maatschappelijk jaarverslag een goed beeld zal geven van de ontwikkelingen binnen Stichting Zorggroep Drenthe Holding.